Harlequin Bowmen Minutes 2008 November 2009 January AGM May July September November Minutes and Accounts 2010 January AGM May EGM May July September November 2011 January May July September November 2012 January AGM April May July September November 2013 January AGM May July September November